Disclaimer voor www.sportmassagevoorhonden.nl
Sportmassage voor honden.nl (Kamer van Koophandel: 58194258) verleent u hierbij toegang tot www.sportmassagevoorhonden.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Sportmassage voor honden.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Sportmassage voor honden.nl spant zich in om de inhoud van www.sportmassagevoorhonden.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.sportmassagevoorhonden.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sportmassage voor honden.nl.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.sportmassagevoorhonden.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sportmassage voor honden.nl.Voor op www.sportmassagevoorhonden.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sportmassage voor honden.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sportmassage voor honden.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sportmassage voor honden.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© 2018 - 2023 Sportmassage voor honden .nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel